B.K. Plaza, Jaipur

125, Janta Colony Rd, Janata Colony, Jaipur